Odustanak od kupovine

Kupovina putem naše online prodavnice se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 88/2021) smatra prodajom na daljinu. Korisnik online prodavnice, odnosno kupac, ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, osim kada je roba specifičnih karakteristika (roba koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja) od dana kada mu je proizvod isporučen, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 33. i 34. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 88/2021). Raskidom ugovora na ovaj način kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim troškova povrata robe od čije kupovine odustaje.

Proces odustajanja od kupovine započinjete popunjavanjem Obrasca za odustanak od ugovora koji možete preuzeti ovde. Nakon toga kontaktirate sa online prodavnicom pozivom na ++381 (66) 80 91 79 ili slanjem e-maila na: info@cvecaraonlinebeograd.rs (molimo Vas da pre pozivanja korisničkog servisa imate pripremljen broj svoje narudžbine). Robu koju vraćate potrebno je da spakujete zajedno sa gore navedenim popunjenim obrascem adekvatno spakovanu i obezbeđenu i potom je pošaljete na adresu: Provansa Dekor doo, Omladinska 15D, 11000 Beograd, +381 (66) 80 91 79. U ovom slučaju troškove dostave snosi kupac.

Nakon što roba bude isporučena nazad online prodavnici kupac ostvaruje pravo na povraćaj novca u visini iznosa plaćene robe. Roba mora biti vraćena neoštećena, nekorišćena, u originalnom pakovanju na kome ne sme biti oštećenja i to u roku od 14 dana od dana kada je kupcu uručena. Roba je vraćena u roku ukoliko je kupac istu poslao pre isteka roka od 14 dana. Ukoliko su ti uslovi ispunjeni, kupac može očekivati povraćaj novca najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda. Ukoliko se pak ispostavi da je roba vraćena u oštećenom ili neispravnom stanju, usled greške ili nepažnje samog kupca, za to je odgovoran isključivo kupac, te online prodavnica zadržava pravo da ne vrati novac kupcu, a roba će mu u tom slučaju biti vraćena o njegovom trošku.

Trošak povrata robe snosi isključivo i jedino kupac, osim ukoliko je kupac prilikom kupovine u online prodavnici dobio neispravan ili pogrešan proizvod, što se ne smatra njegovom greškom.

Provansa Dekor doo, u čijem vlasništvu je online prodavnica CVECARAONLINEBEOGRAD.RS se obavezuje da podatke koje kupac bude podelio prilikom popunjavanja Obrasca za odustanak od ugovora koristi isključivo u svrhu izmena u prometu robe i da ih neće koristiti u neke druge svrhe.

Ugovor o kupoprodaji zaključen na daljinu možete preuzeti ovde.

Reklamacije

Kada porudžbina stigne, neophodno je da je proverite u prisustvu kurira i potvrdite da nema vidljivih oštećenja paketa. Paket možete da vratite u sledećim slučajevima:

  • Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi) – u ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete na broj: +381 (66) 80 91 79 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime i prezime, telefon) na e-mail: info@cvecaraonlinebeograd.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket.
  • Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ste ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pozovete na broj: +381 (66) 80 91 79  ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime i prezime, telefon) na e-mail: info@provansadekor.rs.
  • Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 88/2021), molimo Vas da nas obavestite na e-mail: info@cvecaraonlinebeograd.rs.

Nakon što ste sa nama kontaktirali i dobili dalje instrukcije, neophodno je popuniti Reklamacioni list koji možete preuzeti ovde, a koji ćete poslati zajedno sa artiklom koji vraćate na adresu: Provansa Dekor doo, Omladinska 15D, 11000 Beograd, +381 (66) 80 91 79

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi online prodavnica, već trošak pada na teret kupca.U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, online prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro Dina i Amex metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju odbijanja reklamacije bićete obavešteni o postojanju mogućnosti vansudskog rešavanja spora, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova saglasno članu 26. stavu 2. tački 5. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 88/2021).

Kontakt putem e-maila

Ukoliko sa nama kontaktirate putem e-maila, uvek nam tekstu navedite sledeće podatke: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, broj porudžbine i datum porudžbine, kao i razloge vaše reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije

Rešenje o ishodu reklamacije kupac dobija u roku od 8 dana od dana prijema pošiljke od strane prodavca.

 

 

1ТП1Т/5 (1ТП3Т1с рецензије)